ΜΟΥΣΕΙΟ Ι.ΜΟΝΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Σώζεται ένας σημαντικός αριθμός από φορητές εικόνες (περίπου 100) που προέρχονται από τις κατά καιρούς διακοσμήσεις του Καθολικού, τα διάφορα εξωκκλήσια και το Καθολικό του Προδρόμου, απ'όπου μεταφέρθηκαν στο Πίσω Μοναστήρι για προστασία. Καλύπτουν μια περίοδο από το 1600 μ.Χ. έως το 1900 μ.Χ. Εξαιρετικής θεολογικής τέχνης είναι: του Αγίου Γεωργίου, του Θεολόγου, της Δεξιοκρατούσης, των Αγίων Πάντων, του Αγίου Νεκταρίου Πατριάρχου Κων/λεως, του Οσίου Ονουφρίου, του Μ. Αρχιερέως, του Μελχισιδέκ και Αβραάμ, του προφήτου Ησαίου, κ.ά. Οι εικόνες διακρίνονται από τόλμη και πρωτοτυπία στην επιλογή και σύνθεση των θεμάτων, που ορισμένες φορές αγγίζει και το δογματικό επίπεδο. Σε επίπεδο τεχνοτροπίας, είναι φανερή η παράδοση της όψιμης Κρητικής Σχολής με την αξιοποίηση εξίσου της αυστηρής Ορθόδοξης τάσης όσο και της Δυτικής , κυρίως Φλαμανδικής, επιρροής των δασκάλων του πρώτου μισού του 17ου αιώνα στο Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Σημαντικός αριθμός αμφίων, ιερών σκευών, Ευαγγελίων και ασημικών συμπληρώνουν τον πλούτο των κειμηλίων της Ι. Μονής. Η βιβλιοθήκη της περιέχει περί τους χίλιους τόμους διαφόρων βιβλίων, κάποια παλαίτυπα εκκλησιαστικά καθώς επίσης και χειρόγραφα ευχολόγια, Μουσικές συνθέσεις βυζαντινών ύμνων, κτηματολόγιο, σιγίλλια κ.ά. Σε σημείωμα της Μονής αναφέρεται ότι "κατά την Επανάσταση του `21 μεταφέρθηκε το αρχείον και χειρόγραφα της Μονής στα Κύθηρα απ' όπου μέχρι σήμερα δεν επεστράφησαν". Έρευνα που έγινε από τον Μιχ. Παπαδάκη το 1958 στο Αρχειοφυλάκιο των Κυθήρων υπήρξε άκαρπη.

Πολλά από τα διασωθέντα ιερά κειμήλια καί εικόνες εκτίθενται σέ ένα καλαίσθητο μουσείο που βρίσκεται μέσα στη μονή.
Στόν ίδιο χώρο εκτίθεται ένα αφιέρωμα στά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη μάχη τής Κρήτης που εστάλη στη μονή από την Ελληνική Κοινότητα της Πέρθης Δυτικής Αυστραλίας.