Πως μπορείτε να βοηθήσετε στην ανέγερση του Μνημείου

Για την ανέγερση και συντήρηση του Μνημείου, η Ιερά Μονή Πρέβελη δέχεται ευγενείς δωρεές από οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει.

Για τον σκοπό αυτό έχει ανοιχτεί στο όνομα της Ιεράς Μονής ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 258 545015 22.

Επίσης προσφορές μπορεί να γίνουν on line, από την ιστοσελίδα www.winforlife.gr, επιλέγοντας μεταξύ των Ανθρωπιστικών Οργανισμών τη Μονή Πρέβελη.